Cross Country

Czarni Extreme Race Cross Country

12 lip , 2010  

Stowarzyszenie Czarni Regimin zaprasza na II Edycję Czarni Extreme Race Cross Country quadów i motocykli o puchar Wójta Gminy Regimin, która jest zarazem II rundą Mistrzostw Polski Okręgu Warszawskiego w Cross Country. Zawody odbędą się w miejsowości Pniewo Wielkie w niedzielę 18 lipca 2010, a organizator zapowiedział też atrakcyjne nagrody dla zwycięzców poszczególnych klas.
Wraz z zawodami odbędzie  się Piknik Cross Country, zapraszamy kibiców na występy zespołów rockowych , liczne zabawy dla dzieci, zaplanowany będzie katering, ogniska, pieczenie kiełbaski itp.
Zawodnicy będą zwolnieni też wpisowego ale pamiętajmy, że organizator liczy na wsparcie w pomocy Alana…
“Podczas zawodów i pikniku będziemy zbierać pieniążki na rehabilitacje jednego z naszych młodych kolegów, dwunastoletniego Alana, który podczas powrotu z Pucharu Polski w Toruniu uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu i przebywa w ciężkim stanie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.”

Serdecznie zapraszamy zawodników jak i kibiców!

Poniżej szczególowy regulamin i program zawodów:

Regulamin  II rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego  Cross Country, II Edycji CZARNI Extreme Race Cross Country o Puchar Wójta Gminy Regimin, Pniewo Wielkie 18.07.2010 r.

I. Organizator:
Automobilklub Polski, 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85.  Przy współpracy z
Stowarzyszenie Czarni Regimin, 06-461 Regimin, Regimin 5A, atv@atvciechanow.pl

II. Założenia:
Zawody organizowane na zlecenie ZO KSM PZM Warszawa W celu propagowania sportu motocyklowego i qadowego. Zawody Quadów i Motocykli Cross-Country organizowane są w ramach działania Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego Polskiego Związku Motorowego. Mają na celu klasyfikację zawodników, jak również wprowadzanie do dyscypliny sportu motorowego amatorów dysponujących odpowiednim pojazdami, podnoszenie umiejętności oraz zdobywanie licencji B.

III. Zasady rozgrywania zawodów:

Wyścig typu Cross-Country odbywa się według załączonego harmonogramu czasowego zawodów. Zawodnicy zaczynają wyścig ze wspólnego startu w systemie Le Mans w danej kategorii. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety. Klasyfikuje się tych zawodników, którzy zaliczą minimum 50% ilości zwycięzcy wyścigu i przekroczą linię mety nie później niż 10 minut od zakończenia wyścigu.

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

punkty 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

IV. Nagrody:

W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca i liczne nagrody rzeczowe.

V. Osoby urzędowe:

Kierownik zawodów-Roman Umiastowski. Sędzia zawodów- Leszek Gontarczyk. Kierownik biura- Garnowski Adam

Kierownik Start–Meta – Jarosław Królikowski , Kierownik trasy-  Paweł Kałapus. Chronometraż- Stowarzyszenie Czarni Regimin. Kierownik komisji technicznej-Michał Materny

Lekarz zawodów- ZOZ Ciechanów

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia, na oryginalnych drukach, muszą być złożone w biurze zawodów na 2 godziny przed startem pierwszej klasy.

VII. Wpisowe:
Wpisowe brak
( pamiętajcie o przeprowadzeniu w trakcie zawodów akcji na rzecz Alana, więc co łaska wpisowe)

VIII. Biuro zawodów:

Biuro zawodów czynne:
– 18. 07. 2010 od godz. 8:30- do końca zawodów

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
– dowód tożsamości
– aktualne badanie lekarskie
– odpowiednią ważną licencję / w przypadku jej nie posiadania- kartę zgłoszenia

1.

-polisę ubezpieczeniową od NW

Dla zawodników nie posiadających badań i polisy organizator zapewni na miejscu badanie lekarskie – 35 zł i ubezpieczenie NW – 25 zł

IX. Trasa:
Długość 4500 metrów, szerokość 3-8 metrów różnorodnej nawierzchni.

X. Odbiór techniczny:
Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone zgodnie z RSM i komunikatem GKSM o godz. 8.30-11.30.

Proszę pamiętać, że wszystkie quady muszą być wyposażone w zrywkę zapłonu, na miejscu będzie można zakupić takie urządzenie – 150 zł

XI. Odprawa:
Kierownicy ekip i zawodnicy- w biurze zawodów godz. 10:30.

XII. Strefa napraw:
Przy torze w okolicach startu znajduje się STREFA NAPRAW- miejsce wyznaczone przez organizatora do napraw oraz uzupełniania paliwa i płynów w czasie trwania wyścigu. Na terenie STREFY NAPRAW może przebywać tylko zawodnik biorący udział w wyścigu i jeden jego mechanik. Uzupełnianie paliwa może się odbywać wyłącznie przy zgaszonym silniku. Podczas serwisowania w STREFIE NAPRAW obowiązuje wyposażenie jak w pkt. XV.

XIII. Wyposażenie zawodnika:
Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt.04.65 i 04.67. Numery startowe zostaną nadane przez organizatora wg kolejności zgłoszeń. Numery na tablicy startowe oraz tło przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne- motocrossowe lub enduro. Obowiązuje kask z aktualną homologacją.

XIV. Klasy biorące udział w zawodach:
• Quad 2K  • Quad 4K  • Motocykle Open  * Quad Młodzik

Zawodnicy są zobowiązani do stawienia się na miejsca startowe 10 minut przed startem i wyłączyć silnik. Kolejność startu wg założeń harmonogramu czasowego. Start odbywać się będzie według procedury Le Mans z wyłączonymi silnikami. Na znak startera zawodnicy ustawieni na jednej linii, wyznaczonej przez startera dobiegają do motocykli i quadów. Start do pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów.

Czas trwania poszczególnych biegów:

• Motocykle Open – maksymalnie 90 minut
• Quad 2K i 4K– maksymalnie 90 minut
• Quad Młodzik – maksymalnie 30 min.

XVI. Udział zawodników zagranicznych:
Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do zawodów muszą przedstawić licencję FIM, UEM lub wkładkę A lub B swojej federacji i zezwolenie wydane przez macierzystą federację (FMN).

XVII. Wyniki:
Nieoficjalne- 45 minut po każdym biegu.

Oficjalne- 30 min po po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych.

XVIII. Protesty:
Zgłoszenie protestów zgodnie z RMS pkt. 11.6

XIX. Ubezpieczenia:
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy od NNW muszą być ubezpieczeni we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub opiekuna. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XX. Postanowienia końcowe:
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.

Harmonogram Czasowy  II rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego  Cross Country, II Edycji CZARNI Extreme Race Cross Country, Pniewo Wielkie 18.07.2010 r.

I. Biuro zawodów czynne:
Niedziela 18.07.2010r. godz. 8:30- do końca zawodów

II. Odbiory techniczne:
Niedziela 18.07.2010r od godz. 8.30-11.30 dla wszystkich kategorii.

III. Badanie lekarskie:
Niedziela 18.07.2010r od godz. 9.00-14.00

IV. Odbiór trasy
niedziela godz. 9:00

V. Odprawa zawodników i kierowników ekip: w parku maszyn godz. 10.30.

VI. Start: Biegi są rozegrane jednocześnie dla klas zawartych w poszczególnych kategoriach:

1. 12:00-12:30 Quad młodzik
2. 13:00-14:30 motocykle Open
3. 15:00-16:30 quady 2k i 4k

VI. Ogłoszenie wyników:

• Nieoficjalne- 45 minut po zakończeniu biegu

• Oficjalne ogłoszenie wyników (w przypadku braku protestów)- 30 minut po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych

VII. Dekoracja zawodników i zakończenie zawodów niedziela ok. 18:00.

UWAGA!!! Dopuszcza się zmiany w harmonogramie

(Visited 13 times, 1 visits today)

,Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *